D.P.S. GRABIE

Get Adobe Flash player

PODZIĘKOWANIE

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

 

Składamy Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych DARCZYŃCÓW za wsparcie materialne i finansowe przekazane w 2022 r. Naszemu Domowi.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Nasi podopieczni cieszą się z każdych ofiarowanych darów.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Pamiętamy w codziennych modlitwach o naszych darczyńcach.

Z poważaniem
Dyrektor i Podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Grabiu

Grabie, 02.01.2023 r.

 

Listopad 2022

Wyniki zapytań ofertowych na:

1. Dostawę mięsa i wędlin

2. Dostawę nabiału

3. Dostawę pieczywa

4. Dostawę pieluchomajtek

5. Dostawę warzyw i owoców

6. Dostawę jaj

7. Dostawę artykułów chemicznych

8. Dostawę leków

 

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę mięsa i wędlin

2. Dostawę nabiału

3. Dostawę pieczywa

4. Dostawę pieluchomajtek

5. Dostawę warzyw i owoców

6. Dostawę jaj

7. Dostawę artykułów chemicznych

8. Dostawę leków, Załącznik xlsx, Załącznik pdf

 

Styczeń 2022

Wyniki zapytań ofertowych:

1. Dostawę artykułów chemicznych

 

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę artykułów chemicznych

 

Grudzień 2021

Wyniki zapytań ofertowych:

1. Dostawę mięsa i wędlin

2. Dostawę nabiału

3. Dostawę pieczywa

4. Dostawę pieluchomajtek

5. Dostawę warzyw i owoców

6. Dostawę jaj

7. Dostawę pelletu

8. Dostawę leków

 

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę mięsa i wędlin

2. Dostawę nabiału

3. Dostawę pieczywa

4. Dostawę pieluchomajtek

5. Dostawę warzyw i owoców

6. Dostawę jaj

7. Dostawę pelletu

8. Dostawę leków, Załącznik

 

Grudzień 2020

Wyniki zapytań ofertowych:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę mięsa i wędlin

3. Dostawę nabiału

4. Dostawę pieczywa

5. Dostawę pieluchomajtek

6. Dostawę warzyw i owoców

7. Dostawę jaj

8. Dostawę pelletu

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę mięsa i wędlin

3. Dostawę nabiału

4. Dostawę pieczywa

5. Dostawę pieluchomajtek

6. Dostawę warzyw i owoców

7. Dostawę jaj

8. Dostawę pelletu

 

Październik 2020

Zapytanie ofertowe na:

Covid-19 art.ochrony osobistej

Listopad 2019

Wyniki z zapytań ofertowych na:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę mięsa i wędlin

3. Dostawę nabiału

4. Dostawę pieczywa

5. Dostawę pieluchomajtek

6. Dostawę ryb i przetworów rybnych

7 Dostawę warzyw i owoców

8. Dostawę jaj

9. Dostawę pelletu

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę mięsa i wędlin

3. Dostawę nabiału

4. Dostawę pelletu

5. Dostawę pieczywa

6. Dostawę pieluchomajtek

7. Dostawę ryb i przetworów rybnych

8. Dostawę art. spożywczych

9. Dostawę warzyw i owoców

10. Dostawę jaj

 

Grudzień 2018

Wyniki z zapytań ofertowych:

1. Dostawa pelletu

Zapytanie ofertowe na:

1. Olej napędowy (ON)

2. Dostawę pelletu

 

Listopad 2018

Wyniki z zapytań ofertowych:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę art. spożywczych

3. Dostawę jaj

4. Dostawę mięsa i wędlin

5. Dostawę mleka i przetworów mlecznych

6. Dostawę pieczywa

7. Dostawę pieluchomajtek

8. Dostawę ryb i przetworów rybnych

9. Dostawę warzyw i owoców

 

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę art. spożywczych

3. Dostawę jaj

4. Dostawę mięsa i wędlin

5. Dostawę mleka i przetworów mlecznych

6. Dostawę pieczywa

7. Dostawę pieluchomajtek

8. Dostawę ryb i przetworów rybnych

9. Dostawę warzyw i owoców

 

Marzec 2018

Malowanie pokoi na II piętrze w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.

Zapytanie ofertowe

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Luty 2018

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pralni znajdującej się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Grabiu

Wyniki

Zapytanie ofertowe

Projekt na wentylację pralni

Projekt budowlany

Przedmiar

Rysunek 1

Rysunek 2

Styczeń 2018

Dostawa kaset do automatycznego smarowania do oczyszczalni ścieków Kingspan Enwironm BioDisc

Wyniki

Grudzień 2017

Wyniki z zapytań ofertowych:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę art. spożywczych

3. Dostawę jaj

4. Dostawę produktów leczniczych

5. Dostawę mięsa i wędlin

6. Dostawę mrożonek

7. Dostawę mleka i przetworów mlecznych

8. Zakup paliwa (ON) do samochodów Domu Pomocy Społecznej w Grabiu

9. Dostawę granulatu drewnianego – pelletu

10. Dostawę pieczywa

11. Dostawę pieluchomajtek 2

11. Dostawę pieluchomajtek

12. Dostawę ryb i przetworów rybnych

13. Dostawę warzyw i owoców

14. Dostawę ziemniaków

 

Zapytanie ofertowe na:

1. Dostawę art. chemicznych

2. Dostawę art. spożywczych

3. Dostawę jaj

4. Dostawę produktów leczniczych

5. Dostawę mięsa i wędlin

6. Dostawę mrożonek

7. Dostawę mleka i przetworów mlecznych

8. Zakup paliwa (ON) do samochodów Domu Pomocy Społecznej w Grabiu

9. Dostawę granulatu drewnianego – pelletu

10. Dostawę pieczywa

11. Dostawę pieluchomajtek

12. Dostawę ryb i przetworów rybnych

13. Dostawę warzyw i owoców

14. Dostawę ziemniaków

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załaczniki od 1-7 do SIWZ

4. Przedmiar robót

 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załaczniki od 1-7 do SIWZ

4. Dokumentacja projektowa

5. STWiORB

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedzi do przetargu 1-2

Odpowiedzi do przetargu z dnia 03.07.2017

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

Informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki od 1-6 do SIWZ

4. Załącznik nr 7 do SIWZ

5. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 01 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 01 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r."

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki od 1-6 do SIWZ

4. Załącznik nr 7 do SIWZ

5. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

 

Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
"ORGANIZACJA PRZEWOZU MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABIU DO SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI I OŚRODKÓW ORAZ UŁATWIENIE UDZIAŁU W ŻYCIU PUBLICZNYM I INNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO"

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki od 1 do 6

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedz nr 1

Zestawienie ofert:

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logotyp