D.P.S. GRABIE

Get Adobe Flash player

PODZIĘKOWANIE

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

 

Składamy Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych DARCZYŃCÓW za wsparcie materialne i finansowe przekazane w 2022 r. Naszemu Domowi.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Nasi podopieczni cieszą się z każdych ofiarowanych darów.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Pamiętamy w codziennych modlitwach o naszych darczyńcach.

Z poważaniem
Dyrektor i Podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Grabiu

Grabie, 02.01.2023 r.

W dniach 22 i 23 października 2019 r. odbyły się lekcje otwarte dla nauczycieli, którzy pracują z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na terenie Domu. Tytuł spotkań to: „Stymulacja wielozmysłowa wg pór roku wokół tematu; Jesień”, których celem głównym było intensywne bodźcowanie wszystkich kanałów sensorycznych dzieci. Pani Dagmara Petrykowska, która prowadziła zajęcia przedstawiła także nauczycielom modyfikację metody polisensorycznej wg pór roku i zasady wprowadzania opracowanej przez nią innowacji pedagogicznej. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w proponowanych aktywnościach, współdziałali ze sobą, koncentrowali uwagę na różnorodnych bodźcach, szczególnie wzrokowo-słuchowych. Reakcje dzieci wskazywały na duże zainteresowanie, przeżywanie radości ze spotkania i wspólnej zabawy. Kolejne spotkania dla nauczycieli i dzieci odbędzie się w kolejnej porze roku.

Logotyp